assets/particles/large/wit

Informatie en contact deprecated

Het Lexces richt zich op professionals in de bedrijfsgezondheidszorg en arbodienstverlening. Zij kunnen bij het Lexces terecht met vragen over vroegdiagnostiek, behandeling en preventie van beroepsziekten op de werkplek.

Ook voor vragen over de organisatie, taken, het werkprogramma en lopende onderzoeksprojecten van het Lexces kunt u bij ons terecht.

Pers

Voor persgerelateerde vragen kunt u e-mailen naar info@lexces.nl

Contactformulier

 

 

Yes, I have read and agree to the privacy statement

Voor andere vragen kunt terecht bij:

Uw persoonlijke situatie als werknemer.

  • Vragen over uw persoonlijke medische situatie kunt u stellen aan onder meer de Polikliniek Mens en Arbeid (PMA)[link], het Nederlands Kennisinstituut voor Arbeid en Longaandoeningen (NKAL)[link] of diverse patiëntenverenigingen.
  • Met vragen over uw persoonlijke werkomstandigheden kan het Lexces u eventueel doorverwijzen.

Uw bedrijfssituatie als werkgever

  • Vragen over de risico’s van werken met gevaarlijke stoffen en uitvoering van preventieve beheersmaatregelen binnen uw bedrijf kunt u stellen aan consultancybedrijven. Voor verschillende sectoren bestaan er verder arbocatalogi voor het creëren van een gezonde en veilige werkplek. Meer informatie hierover vindt u onder meer op de website van de Sociaal Economische Raad[link] of bij uw branchevereniging.
  • Vragen over REACH en CLP kunt u stellen bij de helpdesk Chemische stoffen goed geregeld![link]. Deze helpdesk geeft ook informatie over hoe veilig en gezond gewerkt kan worden met chemische stoffen en producten.

Het melden van een beroepsziekte

  • U kunt als arts in de arbozorgverlening een melding doen via de website van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)[link].