assets/particles/large/wit

Panelleden gezocht

Het Deskundigenpanel heeft een multidisciplinaire samenstelling en bestaat uit deskundigen afkomstig uit het veld van de arbeidshygiëne (blootstellingsdeskundigen), bedrijfsgeneeskunde en andere medische specialismen, waarbij de samenstelling van het panel afhangt van het type beroepsziekte dat wordt beoordeeld.

Wie zoeken we?

Voor het Deskundigenpanel zoekt het Bureau Lexces panelleden, in het bijzonder gecertificeerde GZ-psychologen/neuropsychologen en klinisch neuropsychologen voor de CSE-beoordelingen.

Als panellid mag u geen functies of nevenfuncties vervullen (of tot een jaar eerder vervuld hebben) die kunnen conflicteren met een onafhankelijke en onpartijdige oordeelsvorming.

Wat doet een panellid?

Als panellid beoordeel je aanvragen in het kader van de Regeling TSB in een multidisciplinair team. De werkzaamheden bestaan uit:

  • Individuele beoordeling van een aanvraag op basis van de eigen expertise.
  • De eigen expertise inbrengen in een multidisciplinair overleg (panelvergadering). In deze vergadering worden meerdere aanvragen besproken.
  • Bijdragen aan een uniforme werkwijze bij de beoordeling.
  • Tijdig signaleren van knelpunten, om zo te komen tot een optimale en uniforme beoordeling.

Tijdsinspanning en vergoeding

De verwachte tijdsbesteding is 10 tot 20 uur per maand. Dit betreft de eigen beoordeling van de aanvragen en deelname aan maximaal twee vergaderingen per maand. Per vergadering worden ongeveer 10 aanvragen behandeld. De vergoeding bedraagt € 150,- per aanvraag (exclusief BTW).

Aanmelden voor het panel

Heeft u interesse om aan het deskundigenpanel deel te nemen? Stuur dan een motivatie en CV naar info@lexces.nl. Geef in de mail aan wat uw deskundigheid is en of u voor één of meerdere beroepsziekten wilt deelnemen aan het panel.

Heeft u nog vragen, mail ons dan gerust.