assets/particles/large/wit

Panelleden gezocht

De regeling TSB geldt in eerste instantie voor drie beroepsziekten: longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en CSE. Het Bureau Lexces zoekt nog panelleden.

Wat doet een panellid?

Elk panellid beoordeelt aanvragen in het kader van de Regeling TSB in een multidisciplinair team. De werkzaamheden bestaan uit:

  • Individuele beoordeling van een aanvraag op basis van de eigen expertise.
  • Expertise inbrengen in het multidisciplinair overleg (panelvergadering). Tijdens dit periodieke overleg worden meerdere aanvragen besproken.
  • Bijdragen aan een uniforme werkwijze binnen het Deskundigenpanel.
  • Tijdig signaleren van knelpunten, om zo te komen tot een optimale en uniforme beoordeling.

Wie zoeken we?

  • medisch specialisten (specifiek longartsen)
  • bedrijfsartsen
  • blootstellingsdeskundigen (arbeidshygiënisten).

Als panellid mag u geen functies of nevenfuncties vervullen (of tot een jaar eerder vervuld hebben) die kunnen conflicteren met een onafhankelijke en onpartijdige oordeelsvorming.

Tijdsinspanning en vergoeding

De verwachte tijdsbesteding is 20 uur per maand. Dit betreft de eigen beoordeling van de aanvragen en deelname aan twee vergaderingen per maand. Per vergadering worden ongeveer 10 aanvragen behandeld. De vergoeding bedraagt € 150,- per aanvraag (exclusief BTW).

Aanmelden voor het panel

Heeft u interesse om aan het Deskundigenpanel deel te nemen? Stuur dan een motivatie en CV naar info@lexces.nl. Geef in de mail aan wat uw deskundigheid is en of u voor één of meerdere beroepsziekten wilt deelnemen aan het panel.

Heeft u nog vragen, mail ons dan vooral.