assets/particles/large/wit

Wijzigingen bestuur en adviescommissie Lijst beroepsziekten

Door het terugtreden van Jos Rooijackers is de samenstelling van het bestuur van Lexces per 1 april 2024 gewijzigd. De nieuwe samenstelling is als volgt: 

Organisatie Leden Plaatsvervangende leden 
 Dick Heederik, voorzitter Henk van der Molen, vicevoorzitter 
IRAS (UU) Roel Vermeulen Susan Peters 
NCvB Henk van der Molen Allard van der Beek 
NKAL Remko Houba Nicole Verheijen 
PMA Frederieke Schaafsma Jolanda Willems 
RIVM Erik Tielemans Aafje van der Burght 

 

Samenstelling Adviescommissie Lijst beroepsziekten per 1 april 2024 

Door het terugtreden van Jos Rooijackers is de samenstelling van de adviescommissie gewijzigd. Daarbij is Renée van Snippenburg door de Minister van SZW benoemt als nieuw lid van de adviescommissie. De nieuwe samenstelling is als volgt. 

Benoemde Leden Plaatsvervangende leden 
Dick Heederik, voorzitter Frederieke Schaafsma, vicevoorzitter 
Aafje van der Burght (RIVM) Erik Tielemans 
Henk van der Molen (NCvB) Allard van der Beek 
Susan Peters (IRAS, UU) Roel Vermeulen 
Renée van Snippenburg (NKAL) Nettie van der Meer 
Frederieke Schaafsma (PMA) Sophia Franklin