assets/particles/large/wit
Afbeelding
Planken zagen
assets/particles/large/wit

Nieuws

Hieronder vindt u alle verschenen nieuwsberichten van het Lexces.

Lees nog meer over Lexces

Een oordeel van het deskundigenpanel: ‘Op zoek naar het complete plaatje.’

Mensen die aantoonbaar ziek zijn geworden door hun werk, kunnen aanspraak maken op de Tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB). De deskundigenpanels van expertisecentrum Lexces bestuderen de dossiers van deze mensen, en beoordelen of er inderdaad sprake is van een beroepsziekte. ‘Mensenwerk,’ aldus Koen Verbist, programmamanager TSB bij Lexces, die uitlegt hoe de panels te werk gaan.
Afbeelding
witte muurverf

Financiële tegemoetkoming voor slachtoffers beroepsziekten

Vanaf 1 januari 2023 is de regeling TSB van kracht. Wie tijdens het werk in aanraking is gekomen met bepaalde gevaarlijke stoffen en daardoor ziek is, heeft eenmalig recht op een financiële tegemoetkoming. De regeling geldt voorlopig alleen voor de ziekten longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en CSE (schildersziekte).
Afbeelding
Allergisch astma header

Longkanker door asbest: waarschijnlijkheid en advies over afkappunt

Het Lexces adviseert een afkappunt van 5 vezeljaren als minimale blootstellingseis voor de regeling TSB. Met zo'n afkappunt kan aannemelijk worden gemaakt dat het werken met asbest de longkanker heeft veroorzaakt. Dit staat in het advies dat op 30 november is aangeboden aan de minister van SZW.
Afbeelding
asbestplaten

Gezocht: panelleden

Op 1 januari 2023 start de regeling TSB. Het Deskundigenpanel beoordeelt of het aannemelijk is dat een (oud-)werknemer ziek is geworden door een bepaalde stof waaraan hij of zij is blootgesteld tijdens het werk. We zoeken nog panelleden, dus meld u vooral aan.
Afbeelding
panelleden

Het Lexces is gestart!

Vandaag gaf minister Van Gennip van SZW officieel het startschot voor het Lexces. Dit deed zij tijdens het openingsevent in Beeld en Geluid. De komende maanden gaat het Lexces hard aan de slag. Onder andere met voorbereidingen voor de regeling TSB, die 1 januari 2023 van start gaat. Een uitgebreide terugblik op het event leest u binnenkort in onze nieuwsbrief.
Afbeelding
Lexces Gestart

Voorzitter Lexces is bekend

Het bestuur van het Lexces wordt gevormd door afgevaardigden van de vijf organisaties die samen het expertisecentrum vormen. Dit bestuur heeft een onafhankelijke voorzitter. Deze rol wordt vanaf 27 juni vervuld door Dick Heederik. Hij is sinds 2002 hoogleraar One Health Risk Analysis aan de Universiteit van Utrecht.  Zijn onderzoek richt zich op gezondheidseffecten van blootstelling aan biologische en chemische stoffen.
Afbeelding
Dick Heederik