assets/particles/large/wit
Afbeelding
Drukkerij
assets/particles/large/wit

Informatie en contact

Het Lexces richt zich op professionals in de bedrijfsgezondheidszorg en arbodienstverlening. Zij kunnen bij het Lexces terecht met vragen over vroegdiagnostiek, behandeling en preventie van beroepsziekten op de werkplek.

Ook voor vragen over de organisatie, taken, het werkprogramma en lopende onderzoeksprojecten van het Lexces kunt u bij ons terecht.

Pers

Voor persgerelateerde vragen kunt u e-mailen naar info@lexces.nl.

Aanvraag regeling TSB

Denkt u dat u in aanmerking komt voor de regeling TSB? Dan kunt u vanaf 1 januari 2023 een aanvraag indienen bij het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke Stoffen (ISBG).

 

Contactformulier

Ja, ik heb het privacy statement gelezen en ga ermee akkoord.

Voor een aantal vragen kunt u elders terecht, bijvoorbeeld:

Bij vragen over uw persoonlijke medische situatie in relatie tot uw beroep. Daarvoor kunt u terecht bij uw behandelende huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of verzekeringsarts.

Bij vragen over de risico’s van werken met gevaarlijke stoffen en uitvoering van preventieve beheersmaatregelen binnen uw bedrijf. Deze kunt u stellen aan consultancybedrijven. Voor verschillende sectoren bestaan er verder arbocatalogi voor het creëren van een gezonde en veilige werkplek. Meer informatie hierover vindt u onder meer op de website van de Sociaal Economische Raad of bij uw branchevereniging.

Bij vragen over de REACH en CLP verplichtingen. Die kunt u stellen bij de helpdesk Chemische stoffen goed geregeld! Deze helpdesk geeft ook informatie over hoe veilig en gezond gewerkt kan worden met chemische stoffen en producten.

Als arts in de arbozorgverlening kunt u een melding van een beroepsziekte doen bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).