assets/particles/large/wit

Privacybeleid

 

Bewaren persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld hiervan is een naam of huisadres en e-mailadressen. Persoonsgegevens die via www.lexces.nl worden verzameld, gebruikt het Lexces alleen voor het doel waarmee u ze heeft achtergelaten. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Belang e-mailadres en telefoonnummer

Omdat het Lexces zoveel mogelijk gebruik wil maken van internet als medium is het van belang uw e-mailadres in te vullen. Het door u opgegeven e-mailadres zal gebruikt worden voor alle correspondentie van het Lexces. Het telefoonnummer zal worden gebruikt om contact met u op te nemen mocht dat nodig zijn.

Algemene verordening gegevensbescherming

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) helpt de privacy van burgers te beschermen. De AVG is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van het Lexces. De autoriteit persoonsgegevens is toezichthouder op de AVG. Bekijk of download hier. Zie ook: Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden, kunt u mailen naar info@lexces.nl.