assets/particles/large/wit
Brug schilderen
assets/particles/large/wit

Lexces

Het landelijk expertisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten bundelt kennis en expertise op het gebied van gevaarlijke stoffen en gezondheidsrisico's voor werkenden. Daarmee dragen wij bij aan preventie en beoordeling van beroepsziekten. Met als doel: een toekomst waarin mensen niet langer ziek worden van stoffen waaraan zij tijdens het werk worden blootgesteld. 

Lexces updates

Eindelijk aandacht voor beroepsziekten: ‘We komen van ver, maar dat biedt ook kansen om het goed op te zetten.’

‘Als je in Duitsland van de ladder valt, is de eerste vraag of je de ramen stond te zemen, of aan het werk was,’ begint Jos Rooijackers, longarts en afzwaaiend bestuurslid bij expertisecentrum Lexces. ‘In Nederland is dat heel anders, daar gaat men ervan uit dat het reguliere sociale stelsel het wel oplost.’ Onhoudbaar, aldus de afzwaaiend longarts. Hij blikt terug op zijn tijd bij het Lexces.
Afbeelding
Jos Rooijackers

Wijzigingen bestuur en adviescommissie Lijst beroepsziekten

Afbeelding
logo

Eerste stappen uitbreiden lijst beroepsziekten gezet

Demissionair minister van SZW Van Gennip neemt het voorstel van de adviescommissie over om komend jaar voor vijf nieuwe beroepsziekten protocollen uit te werken om op te nemen in de Lijst beroepsziekten van de Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB).
Afbeelding
schilder
Afbeelding
samenwerken

Waarom het Lexces?

Ieder jaar overlijden er rond de 3000 mensen doordat ze tijdens hun werk zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Nog meer werkenden worden er ziek door. Er is meer aandacht en kennis nodig voor deze beroepsziekten en de preventie daarvan. Dat begint bij signalering, meer aandacht voor en kennis over deze beroepsziekten. De kennis vanuit verschillende vakgebieden moet daarom bij elkaar gebracht en gedeeld worden. Dat is precies wat het Lexces doet.

Lees meer over Lexces

Over het Lexces

Het Lexces is het expertisecentrum voor de preventie en beoordeling van beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Wij bestaan uit vijf kennisinstituten en werken samen met andere stakeholders om kennis en expertise te verzamelen, ontwikkelen en delen.

Regeling TSB

Vanaf 2023 geldt de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Het doel daarvan is om slachtoffers van stoffengerelateerde beroepsziekten erkenning te bieden voor het feit dat ze ziek zijn geworden door blootstelling aan bepaalde schadelijke stoffen op hun werk.

Projecten

Op deze pagina vindt u in de toekomst een beschrijving van de projecten die het Lexces uitvoert.

Contact

Heeft u vragen over het Lexces? Stel deze dan via ons contactformulier.

Schrijf nu in voor de nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor professionals binnen de arbodienstverlening, de arbeidsgeneeskundige zorg en andere geïnteresseerden. Meld u direct aan en blijf op de hoogte van onze projecten.

Please don't insert text in the box below!