assets/particles/large/wit
Brug schilderen
assets/particles/large/wit

Lexces

Het landelijk expertisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten bundelt kennis en expertise op het gebied van gevaarlijke stoffen en gezondheidsrisico's voor werkenden. Daarmee dragen wij bij aan preventie en beoordeling van beroepsziekten. Met als doel: een toekomst waarin mensen niet langer ziek worden van stoffen waaraan zij tijdens het werk worden blootgesteld. 

Lexces updates

Een oordeel van het deskundigenpanel: ‘Op zoek naar het complete plaatje.’

Mensen die aantoonbaar ziek zijn geworden door hun werk, kunnen aanspraak maken op de Tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB). De deskundigenpanels van expertisecentrum Lexces bestuderen de dossiers van deze mensen, en beoordelen of er inderdaad sprake is van een beroepsziekte. ‘Mensenwerk,’ aldus Koen Verbist, programmamanager TSB bij Lexces, die uitlegt hoe de panels te werk gaan.
Afbeelding
witte muurverf

Financiële tegemoetkoming voor slachtoffers beroepsziekten

Vanaf 1 januari 2023 is de regeling TSB van kracht. Wie tijdens het werk in aanraking is gekomen met bepaalde gevaarlijke stoffen en daardoor ziek is, heeft eenmalig recht op een financiële tegemoetkoming. De regeling geldt voorlopig alleen voor de ziekten longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en CSE (schildersziekte).
Afbeelding
Allergisch astma header

Longkanker door asbest: waarschijnlijkheid en advies over afkappunt

Het Lexces adviseert een afkappunt van 5 vezeljaren als minimale blootstellingseis voor de regeling TSB. Met zo'n afkappunt kan aannemelijk worden gemaakt dat het werken met asbest de longkanker heeft veroorzaakt. Dit staat in het advies dat op 30 november is aangeboden aan de minister van SZW.
Afbeelding
asbestplaten
Afbeelding
samenwerken

Waarom het Lexces?

Ieder jaar overlijden er rond de 3000 mensen doordat ze tijdens hun werk zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Nog meer werkenden worden er ziek door. Er is meer aandacht en kennis nodig voor deze beroepsziekten en de preventie daarvan. Dat begint bij signalering, meer aandacht voor en kennis over deze beroepsziekten. De kennis vanuit verschillende vakgebieden moet daarom bij elkaar gebracht en gedeeld worden. Dat is precies wat het Lexces doet.

Lees meer over Lexces

Over het Lexces

Het Lexces is het expertisecentrum voor de preventie en beoordeling van beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Wij bestaan uit vijf kennisinstituten en werken samen met andere stakeholders om kennis en expertise te verzamelen, ontwikkelen en delen.

Regeling TSB

Vanaf 2023 geldt de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Het doel daarvan is om slachtoffers van stoffengerelateerde beroepsziekten erkenning te bieden voor het feit dat ze ziek zijn geworden door blootstelling aan bepaalde schadelijke stoffen op hun werk.

Projecten

Op deze pagina vindt u in de toekomst een beschrijving van de projecten die het Lexces uitvoert.

Contact

Heeft u vragen over het Lexces? Stel deze dan via ons contactformulier.

Schrijf nu in voor de nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor professionals binnen de arbodienstverlening, de arbeidsgeneeskundige zorg en andere geïnteresseerden. Meld u direct aan en blijf op de hoogte van onze projecten.