assets/particles/large/wit
Brug schilderen
assets/particles/large/wit

Lexces

Het landelijk expertisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten bundelt kennis en expertise op het gebied van gevaarlijke stoffen en gezondheidsrisico's voor werkenden. Daarmee dragen wij bij aan preventie en beoordeling van beroepsziekten. Met als doel: een toekomst waarin mensen niet langer ziek worden van stoffen waaraan zij tijdens het werk worden blootgesteld. 

Lees meer over Lexces

Over het Lexces

Het Lexces is het expertisecentrum voor de preventie en beoordeling van beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Wij bestaan uit vijf kennisinstituten en werken samen met andere stakeholders om kennis en expertise te verzamelen, ontwikkelen en delen.

Regeling TSB

De overheid werkt momenteel aan de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Het Lexces draagt de leden van het Deskundigenpanel voor aan de minister van SZW. Bureau Lexces coördineert het beoordelingsproces van het Deskundigenpanel.

Projecten

Op deze pagina vindt u in de toekomst een beschrijving van de projecten die het Lexces uitvoert.

Contact

Heeft u vragen over het Lexces? Stel deze dan via ons contactformulier.

Afbeelding
samenwerken

Waarom het Lexces?

Ieder jaar overlijden er rond de 3000 mensen doordat ze tijdens hun werk zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Nog meer werkenden worden er ziek door. Er is meer aandacht en kennis nodig voor deze beroepsziekten en de preventie daarvan. Dat begint bij signalering, meer aandacht voor en kennis over deze beroepsziekten. De kennis vanuit verschillende vakgebieden moet daarom bij elkaar gebracht en gedeeld worden. Dat is precies wat het Lexces doet.

Lexces updates

Longkanker door asbest: waarschijnlijkheid en advies over afkappunt

Het Lexces adviseert een afkappunt van 5 vezeljaren als minimale blootstellingseis voor de regeling TSB. Met zo'n afkappunt kan aannemelijk worden gemaakt dat het werken met asbest de longkanker heeft veroorzaakt. Dit staat in het advies dat op 30 november is aangeboden aan de minister van SZW.
Afbeelding
asbestplaten

Gezocht: panelleden

Op 1 januari 2023 start de regeling TSB. Het Deskundigenpanel beoordeelt of het aannemelijk is dat een (oud-)werknemer ziek is geworden door een bepaalde stof waaraan hij of zij is blootgesteld tijdens het werk. We zoeken nog panelleden, dus meld u vooral aan.
Afbeelding
panelleden

Voorzitter Lexces is bekend

Het bestuur van het Lexces wordt gevormd door afgevaardigden van de vijf organisaties die samen het expertisecentrum vormen. Dit bestuur heeft een onafhankelijke voorzitter. Deze rol wordt vanaf 27 juni vervuld door Dick Heederik. Hij is sinds 2002 hoogleraar One Health Risk Analysis aan de Universiteit van Utrecht.  Zijn onderzoek richt zich op gezondheidseffecten van blootstelling aan biologische en chemische stoffen.
Afbeelding
Dick Heederik

Schrijf nu in voor de nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor professionals binnen de arbodienstverlening, de arbeidsgeneeskundige zorg en andere geïnteresseerden. Meld u direct aan en blijf op de hoogte van onze projecten.