assets/particles/large/wit
Afbeelding
Lasser
assets/particles/large/wit

Over het Lexces

Het Lexces is het expertisecentrum voor de preventie en beoordeling van beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het Lexces bestaat uit vijf kennisinstituten. Deze instituten werken met elkaar en andere stakeholders samen om kennis en expertise over deze beroepsziekten te verzamelen, te ontwikkelen en actief te delen met arbo- en zorgprofessionals, werkgevers en werknemers. 

Het Lexces is per 1 juli 2022 van start gegaan.

Waarom is het Lexces opgericht?

Ieder jaar overlijden er rond de 3.000 mensen doordat ze tijdens hun werk zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Nog meer werkenden worden er ziek door. Professionals op het gebied van arbeidsomstandigheden hebben behoefte aan kennis die in de praktijk helpt beroepsziekten te voorkomen. Die kennis moet vanuit verschillende vakgebieden bij elkaar gebracht en met elkaar gedeeld worden. Dat is precies wat het Lexces doet.

Het kennis vergaren begint met het inventariseren van gevaarlijke stoffen op het werk, het herkennen van situaties waarin werkenden worden blootgesteld en het vroeg signaleren van beroepsziekten.

Voor (ex-)werkenden met een ernstige beroepsziekte zijn de gevolgen groot. Niet alleen medisch, maar ook sociaal, maatschappelijk en financieel. Het is bovendien vaak een moeilijk en langdurig proces via de rechter om gezondheidsschade te verhalen op een (ex-)werkgever. De Rijksoverheid werkt daarom aan de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Met deze eenmalige tegemoetkoming wil de overheid maatschappelijke erkenning bieden aan slachtoffers met een ernstige beroepsziekte. Het Lexces draagt met wetenschappelijke expertise bij aan deze regeling.   

Missie & Visie

Wie zijn we

Wat doen we

Contact

Schrijf nu in voor de nieuwsbrief van Lexces

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor professionals binnen de arbodienstverlening, de arbeidsgeneeskundige zorg en andere geïnteresseerden. Meld u direct aan en blijf op de hoogte van onze projecten.