assets/particles/large/wit

Missie & Visie

 

Missie

Het Lexces is hét expertisecentrum voor stoffengerelateerde beroepsziekten. In deze netwerkorganisatie werken verschillende organisaties samen om kennis en expertise op het gebied van gevaarlijke stoffen en gezondheidsrisico's voor werkenden te verzamelen, verder te ontwikkelen en de verspreiding ervan te bevorderen. Daarmee draagt het Lexces actief bij aan de preventie en beoordeling van stoffengerelateerde beroepsziekten.

Afbeelding
LEXCES missie

Visie

Het Lexces heeft als doel dat er geen mensen meer ziek worden door de stoffen waaraan ze tijdens het werk worden blootgesteld.

Afbeelding
LEXCES visie

Kernwaarden

Het Lexces werkt aan deze missie en visie op basis van de kernwaarden: gezaghebbend, onafhankelijk en toegankelijk.

Door onze deskundigheid zijn we toonaangevend op het terrein van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. We werken samen met werkgevers en werknemers, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en departementen, maar zijn onafhankelijk in de oordeelsvorming. Dat is de basis van onze wetenschappelijke integriteit. Ook zijn we transparant over de manier waarop we ons werk doen. De resultaten van ons werk en de onderbouwing ervan zijn voor iedereen beschikbaar.