assets/particles/large/wit
Afbeelding
Schuren
assets/particles/large/wit

Regeling TSB

De overheid werkt momenteel aan de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Het doel is om slachtoffers van stoffengerelateerde beroepsziekten erkenning te bieden voor het feit dat ze ziek zijn geworden door blootstelling aan bepaalde schadelijke stoffen op hun werk.

De regeling TSB is een eenmalige financiƫle tegemoetkoming voor individuele (oud-)werknemers en zelfstandigen, die per 1 januari 2023 ingaat en in eerste instantie geldt voor drie beroepsziekten:

  • Longkanker door asbest
  • Allergische (beroeps)astma
  • Chronische encefalopathie door oplosmiddelen (CSE, of schildersziekte)

In de toekomst zal de regeling voor steeds meer stoffengerelateerde beroepsziekten gaan gelden. Daarvoor heeft het NCvB, in samenwerking met de andere vier instituten uit het Lexces, een overzicht van ernstige stoffengerelateerde beroepsziekten opgesteld. Een rapportage hierover vindt u op de website van de NCvB. Het betreft een voorlopig overzicht.

De regeling TSB wordt vanaf 2023 uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG) adviseert de SVB hierbij. Om te kijken of de aanvrager aan de voorwaarden voor een tegemoetkoming voldoet, baseert het ISBG zich onder andere op een beoordeling van het Deskundigenpanel van het Lexces.

Op dit moment wordt het proces van aanvraag, beoordeling, advisering en besluitneming over toekenning van de tegemoetkoming uitgewerkt. Dit doet het Ministerie van SZW samen met de drie betrokken partijen.

Leidt u aan een van de drie geselecteerde beroepsziekten en denkt u dat de regeling TSB voor u geldt? Dan kunt u vanaf 1 januari 2023 een aanvraag indienen bij het ISBG.