assets/particles/large/wit
Afbeelding
Schuren
assets/particles/large/wit

Regeling TSB

Vanaf 2023 geldt de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Het doel daarvan is om slachtoffers van stoffengerelateerde beroepsziekten erkenning te bieden voor het feit dat ze ziek zijn geworden door blootstelling aan bepaalde schadelijke stoffen op hun werk.

De regeling TSB is een eenmalig recht op een financiële tegemoetkoming voor individuele (oud-) werknemers en zelfstandigen. De regeling geldt voor drie beroepsziekten:

In de toekomst zal de regeling voor steeds meer stoffengerelateerde beroepsziekten gaan gelden. De regeling TSB wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG) adviseert de SVB hierbij. Om te kijken of de aanvrager aan de voorwaarden voor een tegemoetkoming voldoet, baseert het ISBG zich onder andere op een beoordeling van het Deskundigenpanel

Leidt u aan een van de drie geselecteerde beroepsziekten en denkt u dat de regeling TSB voor u geldt? Dan kunt u vanaf 1 januari 2023 een aanvraag indienen bij het ISBG