assets/particles/large/wit

Deskundigenpanel

Om te bepalen of de aanvrager aan de voorwaarden voor een tegemoetkoming voldoet, baseert het ISBG zich onder andere op een beoordeling van het Deskundigenpanel. Het Deskundigenpanel bestaat uit arbeidshygiënisten, toxicologen, klinisch arbeidsgeneeskundigen en medisch specialisten. Denk dan aan longartsen, oncologen, neurologen, dermatologen of bedrijfsartsen met ervaring op dit vlak. 

Inrichting Deskundigenpanel

Het Deskundigenpanel is verdeeld in kamers. Elke beroepsziekte heeft 1 kamer. Binnen elke kamer zijn meerdere kleine multidisciplinaire panels actief. Elk panel bestaat uit een blootstellingsdeskundige (arbeidshygiënist), bedrijfsarts en een medisch specialist. Zij worden ondersteund door wetenschappelijke secretarissen van Bureau Lexces. 

Afbeelding
deskundigenpanel diagram

Hoe werkt het Deskundigenpanel

Bij elke aanvraag beoordeelt het Deskundigenpanel aan de hand van een protocol of het aannemelijk is dat de aanvrager een beroepsziekte heeft die voorkomt op de lijst. Daarbij kijkt het Deskundigenpanel op basis van aangeleverde gegevens :

  1. Of er een diagnose is gesteld voor een van de drie ziekten die onder de TSB vallen en of deze klopt.
  2. Of er beroepsmatige blootstelling heeft plaatsgevonden aan de gevaarlijke stof of stoffen.
  3. Of het aannemelijk is dat die blootstelling tot de ziekte heeft geleid.

Het Deskundigenpanel komt vervolgens tot een oordeel en koppelt dit terug aan het ISBG.