assets/particles/large/wit

Financiële tegemoetkoming voor slachtoffers beroepsziekten

Vanaf 1 januari 2023 is de regeling TSB van kracht. Wie tijdens het werk in aanraking is gekomen met bepaalde gevaarlijke stoffen en daardoor ziek is, heeft eenmalig recht op een financiële tegemoetkoming. De regeling geldt voorlopig alleen voor de ziekten longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en CSE (schildersziekte).

De regeling is door de overheid ingesteld om erkenning te geven van het leed van slachtoffers van deze beroepsziekten en ter tegemoetkoming in de kosten. In 2023 bedraagt de volledige tegemoetkoming € 22.839,- netto.

De uitvoering van de regeling gebeurt door het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG). Voor meer informatie over de procedure en het indienen van een aanvraag kunt u terecht op de website van ISBG. Meer informatie over de beoordeling van de aanvragen door het Deskundigenpanel vindt u op onze site.