assets/particles/large/wit

Uitgelicht: Onderzoeksproject “Gedrag en Risicoperceptie”

Binnen het Lexces-onderzoeksprogramma hebben het RIVM en NCvB de krachten gebundeld in het project “Gedrag en Risicoperceptie” (projectnummer 1.1 B). Dit project wordt geleid door Tom Janssen (RIVM) en Sietske Tamminga (Amsterdam UMC en NCvB).

Het project richt zich op het ontwikkelen van handvatten voor effectieve risicocommunicatie met werkenden, om zo bij te dragen aan de primaire preventie van beroepsziekten. Deze handvatten zullen professionals ondersteunen bij het bepalen wat en hoe te communiceren om veilig werken met gevaarlijke stoffen te bevorderen.

Belang van het project

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen beperken is essentieel voor de gezondheid van werkenden. Traditionele preventieve beheersmaatregelen houden vaak geen rekening met de percepties en gedragingen van werkenden, die cruciaal zijn voor het wel of niet toepassen van deze maatregelen.

Opzet en samenwerking

Na een oproep van het Lexces-bestuur hebben het NCvB en het RIVM een gezamenlijk voorstel ingediend, gericht op de percepties en gedragingen van zowel MBO-studenten als werkenden. Deze benadering zorgt voor inzichten in de behoeften van werkenden in verschillende stadia van hun professionele ontwikkeling. De samenwerking kenmerkt zich door een combinatie van digitaal overleg en persoonlijke ontmoetingen, waarbij wetenschappelijke ideeën openlijk worden gedeeld.

Rolverdeling en aanpak

De diversiteit in achtergronden en expertises van de projectdeelnemers verrijkt het onderzoek en benadert de vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Sietske en Tom zullen de dagelijkse begeleiding van twee promovendi op zich nemen, elk aangesteld bij respectievelijk het RIVM en Amsterdam UMC, met de intentie om te promoveren aan de UvA.

Beoogd resultaat

Het project streeft ernaar de onderzoeksbevindingen samen te vatten in een raamwerk en een database. Deze zullen inzicht geven in de factoren die werkenden meewegen bij veilig werken en effectieve communicatiemethoden, toegankelijk voor gezondheids- en veiligheidsprofessionals.

Voortgang

Een eerste wervingsronde voor promovendi leverde aanvankeijk geen geschikte kandidaten op, maar inmiddels zijn er toch twee AIO's aangenomen voor het project. 

Volgende stappen

Een nieuw overleg is gepland om een aangepaste wervingsstrategie te bespreken, met de hoop dat een nieuwe ronde aan het einde van het academische jaar succesvol zal zijn. Parallel hieraan starten Sietske en Tom met literatuurstudies en het opstellen van een gemeenschappelijke begrippenlijst.