assets/particles/large/wit

Project 1.2: Risicovolle stoffen opsporen met Kunstmatige Intelligentie

Aanleiding

Het Lexces heeft als belangrijke taak om kennis over beroepsziekten te bundelen en te delen. Hiervoor halen we informatie uit veel verschillende bronnen. Dankzij nieuwe ontwikkelingen in Kunstmatige Intelligentie (AI - Artificial Intelligence) kunnen we nu efficiënter zoeken naar relevante informatie en relevante verbanden in deze gegevens. In dit project kijken we welke AI-methodes goed passen bij het werk van het Lexces.

Doel

Met dit project onderzoeken we hoe AI binnen Lexces kan worden ingezet om:

  1. Informatie te verzamelen over potentieel gevaarlijke stoffen en blootstellingen.
  2. Vroegtijdig nieuwe potentiële risico’s op te sporen.

Aanpak

Het project zal zich richten op: 

  • Het inzetten van AI om literatuur systematisch te doorzoeken. Deze technieken worden direct toegepast om overzichten te creëren over specifieke stoffen, beroepsziekten en individuele risicofactoren. In dit project zullen we onder andere testen in hoeverre het AI-instrument “ASREVIEW” voldoet aan de wensen van de gebruikers van Lexces informatie.
  • Het verzamelen en bij elkaar brengen van informatie uit diverse soorten onderzoeken met behulp van AI-systemen. Dit betreft onderzoeken bij mensen, dieren en in laboratoria. AI-methoden kunnen helpen om deze informatie om te zetten in zogenaamde kenniskaarten (bijvoorbeeld INDRA-REACH). In dit project zullen we INDRA-REACH verder door ontwikkelen voor gebruik binnen het Lexces en andere gebruikers.
  • Het ontwikkelen van een AI-tool om tijdig waarschuwingen te genereren over gevaren, blootstelling en risico's. Dit gebeurt door het analyseren en extrapoleren van gegevens over productsamenstellingen, gevaarseigenschappen van stoffen en functies van ingrediënten.