assets/particles/large/wit

Project 1.3: Gezondheidseffecten van werkgerelateerde blootstelling aan nanodeeltjes en ultrafijnstof

Startdatum

Aanleiding

Nanodeeltjes zijn minuscule deeltjes kleiner dan 100 nanometer, die diep in de longen kunnen doordringen en zich van daaruit via de bloedbaan naar andere organen kunnen verspreiden. Hierdoor vormen nanodeeltjes een potentieel gezondheidsrisico voor personen die tijdens hun werk aan nanodeeltjes worden blootgesteld. Op de werkplek kunnen verschillende soorten nanodeeltjes voorkomen. Sommige industrieën gebruiken nanodeeltjes bewust in hun productieproces (nanomaterialen), terwijl in andere industrieën nanodeeltjes als ongewenste bijproducten ontstaan tijdens verschillende processen, zoals laswerk, de uitstoot van motoren of mechanische bewerking van materialen (ultrafijnstof). De wetenschappelijke kennis over de invloed van nanodeeltjes op de gezondheid bij beroepsmatige blootstelling is echter beperkt. We weten bijvoorbeeld nog te weinig over de vroegtijdige tekenen van mogelijke gezondheidsschade door beroepsmatige blootstelling aan nanodeeltjes.

Doel

Met dit project willen we meer inzicht krijgen in hoe blootstelling aan nanomaterialen en ultrafijnstof in verschillende werksectoren de gezondheid kan beïnvloeden.

Aanpak

Met een systematische zoekstrategie zullen we eerst in kaart brengen welke literatuur al bekend is over de humane gezondheidseffecten van beroepsmatige blootstelling aan nanomaterialen en ultrafijnstof en welke onderzoeken er momenteel lopen in Nederland. Op basis van de literatuur zullen we vroegtijdige tekenen van humane gezondheidseffecten door beroepsmatige blootstelling aan nanomaterialen en ultrafijnstof identificeren en beschikbare onderzoeksmethoden om deze te detecteren. We zullen tevens op basis van de literatuur beschrijven hoe het gezondheidseffect van beroepsmatige blootstelling aan nanodeeltjes onderscheiden kan worden van andere vormen van blootstelling, welke kennishiaten er nog zijn in de relatie tussen beroepsmatige blootstelling aan nanodeeltjes en gezondheidseffecten, en welke onderzoeken nodig zijn om deze kennishiaten op te vullen.