assets/particles/large/wit

Project 1.4: Sensoren en biomonitoring voor het meten van blootstelling

Aanleiding

Voor preventie van beroepsziekten is het essentieel om blootstelling aan gevaarlijke stoffen op tijd te detecteren. Echter, over welke specifieke stoffen in welke hoeveelheden op de verschillende werkplekken voorkomen is nog onvoldoende bekend. Evenmin is duidelijk hoeveel mensen daar mogelijk aan worden blootgesteld. In dit project onderzoekt het Lexces de toepassing van nieuwe technieken zoals draagbare sensoren en biomonitoring om blootstelling aan (nieuwe) gevaarlijke stoffen sneller op te sporen.

Doel

Dit project richt zich op het beantwoorden van de volgende vragen:

  1. Welke mogelijkheden bieden nieuwe draagbare sensoren voor vroege opsporing van blootstelling aan chemische stoffen?
  2. Welke mogelijkheden bieden nieuwe biomonitoringstechnieken voor vroege opsporing van blootstelling aan chemische stoffen?
  3. Hoe kan het Lexces beschikbare richtlijnen en technieken voor biomonitoring toegankelijk maken voor de praktijk?
  4. Op welke manier kan biomonitoring helpen om zo vroeg mogelijk na de introductie van een nieuwe stof een mogelijk gezondheidseffect te detecteren?

Aanpak

Lexces zal een overzicht maken van beschikbare sensoren, biomonitoringstechnieken, en de beschikbare richtlijnen. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van lopende initiatieven op dit gebied zoals het Europese Partnership for Chemical Risk Assessment (PARC). Daarbij zal Lexces gaan werken aan het opzetten van innovatieve methodes voor biomonitoring binnen de arbeidsgezondheidszorg. Hiervoor zullen nieuwe methodes worden ontwikkeld om zowel bekende en onbekende stoffen op de werkplek te kunnen monitoren.