assets/particles/large/wit

Project 2.1: PMO-modules voor longen en huid

Startdatum

Aanleiding

PMO staat voor ‘Preventief Medisch Onderzoek’. Dit is onderzoek op het werk, bedoeld om beroepsziekten zo vroeg mogelijk op te sporen. PMO is ook bedoeld om erger ziek worden te voorkomen. Dit kan door een goede behandeling van de klachten en door veiligheidsmaatregelen op de werkplek. Uitvoering van preventief medisch onderzoek is vastgelegd in de Arbowet. In de praktijk wordt een PMO weinig gebruikt. Dit komt omdat er voor veel beroepen geen goede PMO’s beschikbaar zijn. Ook bieden arbodiensten vaak geen PMO aan. Verder hebben werkgevers en werknemers vaak weinig interesse om gebruik te maken van een PMO.

Doel

Het doel van dit project is om bij te dragen aan een betere inzet van PMO’s op de werkvloer. Hiervoor richt het project zich op drie activiteiten:

  1. Er wordt een ontwerp gemaakt voor drie PMO’s: voor allergische beroepsastma, silicose en contacteczeem. Hierin staat hoe deze beroepsziekten in een vroege fase kunnen worden ontdekt. Ook staat erin hoe de werkplek veiliger gemaakt kan worden, met minder of geen blootstelling aan schadelijke stoffen.
  2. Er wordt een database gemaakt om deze PMO’s uit te voeren. De database helpt bij het veilig bewaren van gegevens uit de PMO’s. Dit is belangrijk voor de privacy van patiënten. Ook helpt het bij het sturen van afspraken en uitslagen aan werknemers.
  3. Er wordt een plan gemaakt om werkgevers en werknemers meer gebruik te laten maken van PMO’s. Dit kan bijvoorbeeld door goede informatie en praktische tips over het PMO.

Na dit project worden de PMO’s in de Lexces Arbo Academy getest.

Aanpak

De onderzoekers zullen gebruik maken van wetenschappelijke informatie en voorbeelden uit de praktijk. Zij gebruiken ook kennis en ervaringen van verschillende partijen. Een goed voorbeeld is het PMO voor de bakkers. Bakkers hebben een risico op allergie voor meel. Alle bakkers krijgen een vragenlijst om in te schatten hoe hun risico op een allergie is. Bakkers met een hoog risico op een allergie krijgen een afspraak op de bakkerspoli voor onderzoek.