assets/particles/large/wit

Project 2.2: Vroegsignalering van beroepsziekten

Aanleiding

Het vroegtijdig opmerken van gezondheidseffecten door blootstelling aan bepaalde stoffen kan helpen om snel preventieve maatregelen te nemen. Vroegsignalering van beroepsziekten is daarom ook een belangrijke taak van het Lexces. Dit kan gaan over van nieuwe stoffen waarvan we de risico’s nog niet kennen, nieuwe toepassingen van bekende stoffen of een toename van gezondheidsklachten in een beroepsgroep. Bekende systemen die dit nu al doen zijn onder andere: New and Emerging Risks (NERCs) systematiek, Modernet, SIGNAAL, OccWatch en de Peilstations Intensief Melden (PIM) van het NCvB.

Doel

We willen in dit project een systeem ontwikkelen om de informatie uit meerdere vroegsignaleringssystemen samen te brengen. Zo kunnen we deze informatie binnen het Lexces volledig benutten.

Aanpak

We gaan een overzicht maken van bestaande systemen van vroegsignalering om van de ervaringen die zijn opgedaan in deze systemen te leren. Het huidige Nederlandse systeem van vroegsignalering zal daarmee worden getest en verbeterd.

Ook onderzoeken we nieuwe screeningsmethoden om op tijd nieuwe, opkomende risico’s op te sporen, gebaseerd op de eigenschappen en het gebruik van nieuwe stoffen.