assets/particles/large/wit

Project 3.1: Netwerkstructuur voor arbocuratieve samenwerking

Startdatum

Aanleiding

Mensen met een risico op een beroepsziekte hebben goede diagnostiek en op maat gemaakte zorg nodig. Niet alleen medisch, maar ook met aandacht voor hun werkomgeving. Goede samenwerking tussen bijvoorbeeld arbeidshygiënisten, bedrijfsartsen en de reguliere zorg is daarbij essentieel. In de praktijk is deze samenwerking vaak nog niet optimaal. Hierdoor zien we soms niet op tijd dat iemands werk invloed kan hebben op zijn gezondheid. Ook krijgen mensen met een beroepsziekte niet altijd de juiste zorg.

Doel

Het Lexces wil met dit project de samenwerking verbeteren tussen professionals binnen de bedrijfsgezondheidszorg en met de professionals van de reguliere gezondheidszorg. Door betere samenwerking wordt werk als oorzaak voor gezondheidsklachten gemakkelijker herkend. Dit helpt om te voorkomen dat mensen een beroepsziekte krijgen en zorgt dat mensen die wel een beroepsziekte hebben vaker de juiste zorg krijgen.

Aanpak

In dit project zetten we in op verbetering van de samenwerking via een aantal concrete instrumenten:

  • Een landelijk netwerk voor laagdrempelig overleg, betere arbocuratieve samenwerking en kennisdeling. Het netwerk bouwt voort op een bestaand overleg voor werkgerelateerde longaandoeningen.
  • Een app voor artsen met relevante informatie over blootstelling en werkgerelateerde longaandoeningen.
  • Een instrument voor arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen dat informatie over het risico van blootstelling aan gevaarlijke stoffen vertaalt naar mogelijk te verwachten gezondheidsklachten. En andersom vanuit de spreekkamer gesignaleerde gezondheidsklachten vertaalt naar mogelijke blootstellingsrisico’s op de werkplek.
  • Een digitaal opsporingsinstrument voor werkgerelateerd contacteczeem, inclusief adviezen over werkplekinterventies en mogelijkheden voor doorverwijzing van bedrijfsarts naar huisarts of dermatoloog.