assets/particles/large/wit

Project 3.2: Verfijning van methoden voor het afwegen van causaliteit

Aanleiding

Beroepsziekten die veroorzaakt zijn door blootstelling aan stoffen zijn vaak complex. Er zijn meerdere factoren die hierin meespelen. Sommige beroepsziekten kunnen bijvoorbeeld deels veroorzaakt worden door iets buiten de werkomgeving. Ook kunnen mensen worden blootgesteld aan meerdere gevaarlijke stoffen. Daarnaast reageert de ene persoon anders op een bepaalde stof dan de ander en kan het uitmaken in welke levensfase iemand aan een stof is blootgesteld. Het verband tussen de ontwikkelde beroepsziekte en de oorzaak hiervan (causaliteit) is daarom vaak lastig vast te stellen.

Doel

In dit project zoeken we naar betere manieren om dit complexe verband te kunnen beoordelen. We willen bijvoorbeeld beter begrijpen hoe iemands persoonlijke gevoeligheid, het moment van blootstelling, en mogelijke andere oorzaken een rol spelen. Deze kennis zal gebruikt worden als ondersteuning bij de beoordeling binnen de Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten.

Aanpak

We gaan in de wetenschappelijke literatuur op zoek naar bestaande methoden om te beoordelen of iemands ziekte door het werk komt of niet. We kijken dan naar zaken als: veroorzakingswaarschijnlijkheid, verloren levensjaren of verminderde levensverwachting. Ook willen we beter in kaart brengen waar de onzekerheden liggen. Op basis van deze bevindingen zal het Lexces een handleiding opstellen voor het afwegen van causaliteit bij beroepsziekten.