assets/particles/large/wit

Project 3.4: Kwantitatieve methode voor het schatten van historische blootstelling aan organische oplosmiddelen

Aanleiding

Het inschatten van blootstelling aan schadelijke stoffen uit het verleden is complex. Dit komt omdat specifieke meetgegevens van de werkplek uit het verleden vaak ontbreken. Veelal bestaat de betreffende werkplek of het bedrijf zelfs niet meer. Voor de diagnose van beroepsziekten, waarbij historische meetgegevens ontbreken, is er behoefte aan een betrouwbare methode om deze blootstelling goed in te schatten voor individuen. 
In het verleden is door het Solvent Team een semi-kwantitatieve blootstellingsschatting ontwikkeld voor de blootstelling aan oplosmiddelen van individuen.

Er zijn recent beschikbare meetgegevens over blootstelling aan (organische) oplosmiddelen, waardoor vergelijking mogelijk is met de semi-kwantitatieve blootstellingsschatting methode.

Doel

Dit project heeft als doel om een kwantitatieve methode voor het schatten van historische blootstelling aan organische oplosmiddelen te ontwikkelen. 

Aanpak

Voor dit onderzoek zullen we 100 arbeidsanamneses uit de database van het Solvent Team analyseren. Deze anamneses, die zijn voorzien van semi-kwantitatieve blootstellingsscores aan oplosmiddelen, zijn eerder verzameld door het Solvent Team. Deze scores zullen worden vergeleken met metingen uit een database voor vijf beroepen die veel te maken hebben met blootstelling aan oplosmiddelen. Dit model zal verder geoptimaliseerd worden met recent beschikbare meetgegevens over blootstelling aan (organische) oplosmiddelen. Tot slot willen we onderzoeken of deze methode van blootstellingskarakterisering ook toegepast kan worden voor andere stoffengerelateerde beroepsziekten.