assets/particles/large/wit

Allergisch beroepsastma

Allergisch beroepsastma kan ontstaan door inademing van allergenen tijdens het werk. Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen die gepaard gaat met een toegenomen gevoeligheid van de luchtwegen voor a-specifieke prikkels. Hierdoor ontstaan terugkerende klachten als piepende ademhaling, benauwdheid, druk op de borst en hoesten.

Afbeelding
beroepsastma

Allergisch beroepsastma is een van de meest gerapporteerde werkgerelateerde aandoeningen. Er zijn enkele honderden allergenen bekend die deze ziekte kunnen veroorzaken. Allergenen kunnen aanwezig zijn in de grondstoffen of gevormd worden in productieprocessen. Beroepsmatige blootstelling aan allergenen komt in veel sectoren voor.

Hoe komt het deskundigenpanel tot een oordeel?

Het Deskundigenpanel gebruikt bij de beoordeling van de aanvraag het protocol allergisch beroepsastma. Hierbij baseren zij zich op de gegevens die door het ISBG zijn aangeleverd

Allereerst beoordeelt het Deskundigenpanel of er sprake is van astma. Dit doet het panel op basis van gegevens van een longfunctieonderzoek, zo mogelijk aangevuld met een aspecifieke bronchiale provocatietest. Vervolgens beoordeelt het Deskundigenpanel of de astma werkgerelateerd is. Dat wil zeggen dat de klachten zich op het werk voordoen of verergeren.

Ten slotte beoordeelt het Deskundigenpanel of er ook daadwerkelijke blootstelling op het werk aan een of meerdere allergenen heeft kunnen plaatsvinden, voordat de klachten ontstonden. Hiervoor brengt het panel de volledige arbeidshistorie in kaart.

Meer informatie over het protocol

Het protocol is gepubliceerd in de Staatscourant.

Aanvraag doen voor een tegemoetkoming

Denkt u recht te hebben op een tegemoetkoming, dan kunt u vanaf 1 januari 2023 een aanvraag doen voor de TSB. Meer informatie over de aanvraag staat op de website van het ISBG.