assets/particles/large/wit

CSE (schildersziekte)

Langdurige blootstelling aan vluchtige organische stoffen kan schade veroorzaken aan het zenuwstelsel, waaronder de hersenen. Permanente hersenschade door beroepsmatige blootstelling aan deze stoffen wordt Chronic Solvent induced Encephalopathy (CSE) of schildersziekte genoemd. Blootstelling aan vluchtige organische stoffen kan in veel sectoren voorkomen. De diagnose CSE is bijvoorbeeld vastgesteld bij schilders, spuiters, drukkers, woning- of projectstoffeerders, parketvloerleggers, productiemedewerkers van verf- en inktfabrieken, productiemedewerkers en chauffeurs van chemische bedrijven.

Afbeelding
schildersziekte

De gezondheidseffecten bestaan meestal uit een combinatie van zowel cognitieve als lichamelijke klachten. Bijvoorbeeld vergeetachtigheid, concentratieproblemen, vermoeidheid, hoofdpijn en karakterverandering. Ook stemmingsstoornissen, een verminderde reuk, overgevoeligheid voor alcohol en een verminderde seksuele belangstelling komen vaak voor. Het langetermijneffect bestaat uit blijvende klachten.

Hoe komt het deskundigenpanel tot een oordeel?

Het Deskundigenpanel gebruikt bij de beoordeling van de aanvraag het protocol CSE.

Op basis hiervan stelt het panel vast of de diagnose CSE Type 2B volgens de Raleigh-criteria bevestigd kan worden. De diagnose CSE kan namelijk niet met één specifieke testmethode worden vastgesteld. Om tot de diagnose te komen moeten daarom andere mogelijke oorzaken van de gezondheidsklachten worden uitgesloten.

Allereerst beoordeelt het Deskundigenpanel of de gezondheidsklachten passen bij CSE. Hierbij baseren zij zich op de gegevens die door het ISBG zijn aangeleverd. Vervolgens beoordeelt het panel of er sprake is van relevante blootstelling aan vluchtige organische stoffen. Hiervoor brengen zij de volledige arbeidshistorie in kaart op basis van de aangeleverde gegevens. Daarnaast berekenen zij met een semi-kwantitatieve methode de blootstelling. Aanvullend beoordeelt het panel of de periode tussen het ontwikkelen van gezondheidsklachten en de blootstelling kan kloppen.

Meer informatie over het protocol

Het protocol is gepubliceerd in de Staatscourant.

Aanvraag doen voor een tegemoetkoming

Denkt u recht te hebben op een tegemoetkoming, dan kunt u vanaf 1 januari 2023 een aanvraag doen voor de TSB. Meer informatie over de aanvraag staat op de website van het ISBG