assets/particles/large/wit

Project 3.3: Diagnostische biomarkers voor werkgerelateerd contacteczeem

Startdatum

Aanleiding

Contacteczeem is een veelvoorkomende beroepsziekte bij mensen die in hun werk met de huid in aanraking komen met irriterende stoffen of allergenen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen irritatief en allergisch contacteczeem. Ondanks verschillende oorzaken en verschil in ontstaanswijze zijn deze twee vormen van contacteczeem niet van elkaar te onderscheiden op basis van het klinische beeld. Het wordt nog complexer als iemand ook atopisch eczeem heeft, een erfelijke vorm van eczeem die klinisch niet te onderscheiden is van contacteczeem. Voor het kiezen van de juiste behandeling en voor het nemen van de juiste preventieve maatregelen is het echter essentieel om te weten om welke vorm van (contact)eczeem het gaat.

Het onderscheid tussen irritatief en allergisch contacteczeem wordt gemaakt met behulp van een plaktest. Deze testen geven echter niet altijd een eenduidig antwoord.

Doel

Dit project heeft als doel een diagnostisch hulpmiddel te ontwikkelen waarmee beter onderscheid kan worden gemaakt tussen de verschillende typen eczeem. Met de juiste diagnose kunnen sneller effectieve maatregelen worden genomen om de blootstelling te verminderen.

Aanpak

Het onderzoek in dit project focust zich op het vinden van biologische signaalstoffen (biomarkers) die het verschil kunnen aantonen tussen irritatief, allergisch en atopisch eczeem. Deze biomarkers worden gemeten in tape strips van de bovenste huidlaag. Tape strips zijn kleine plakbandjes die op de huid worden geplakt en vervolgens worden losgetrokken, waarbij een dun laagje huidcellen op het plakbandje achterblijft. Dit is een manier van meten, die niet pijnlijk is en gemakkelijk in de praktijk kan worden toegepast. Dit onderzoek bouwt voort op recente wetenschappelijk onderzoek naar biomarkers voor de verschillende soorten eczeem.